องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมสร้างความเข้าใจโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบผิดดิน บ้านทุ่งมน หมู่ 3


นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา พร้อมด้วยนายอภิชาติ ปกาสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกประชาคม ทำความเข้าใจในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน หมู่บ้านทุ่งมน หมูที่ 3

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30