องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมมอบอุปกรณ์ ในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมนวัตกรรมธนาคารปลาหางนกยูง ป้องกัน กำจัด ลูกน้ำยุงลาย ปี 2565


วัน อังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา พร้อมด้วย นายศักดา จิตแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา นายสมบูรณ์ เณรจิบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา นายบุญหนา วงษ์เพ็ชร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา นายสงัด หร้อม หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ออกมอบอ่างเลี้ยงปลา พันธ์ปลาหางนกยูง และอาหารปลา ให้แก่ หมู่บ้านต้นแบบ "ธนาคารปลาหางนกยูง" ตามโครงการส่งเสริมนวัตกรรมธนาคารปลาหางนกยูง ป้องกัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2565

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30