องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


โครงการอบรมมวลชลสัมพันธ์รู้ทันพิษภัยยาเสพติด ชุมชนน่าอยู่ปลอดภัยจากอบายมุขและยาเสะติด ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  นายประจักษ์  ไชยกิจ  นายอำเภอแวงน้อย ประธานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอแวงน้อย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมมวลชลสัมพันธ์รู้ทันพิษภัยยาเสพติด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาภายใต้การนำโดยนายทองปักษ์  มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ประธานจัดกิจกรรม ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ณ ศาลาการเปรียญวัดอุดมราษฎร์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองดู่ โดยทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรแวงน้อย (พตอ.เกษมภพ  ดิษผดุง  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแวงน้อย)  โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 150 คน
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30