องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก


วันที่ 26 มิถุนายน 2560  เวลา 08.00 น.  นายทองปักษ์  มาพงษ์  นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนานำสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัด ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลละหานนาเข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติด โดยบูรณาการกิจกรรมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอแวงน้อย โดยนายประจักษ์  ไชยกิจ  นายอำเภอแวงน้อย ประธานศูนย์ฯและองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอแวงน้อยร่วมรณรงค์ ณ ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  500 คน 
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30