องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อ และร่วมออกสังเกตุการค้นหาผู้ติดโควิด -19 จากกลุ่มเสี่ยง กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา ม.16


2022-08-09
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-03
2022-07-26
2022-07-22