องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


งานบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อ.แวงน้อย ประจำปี 2559


ด้วยความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ของทุคนชาวตำบลละหานนา จึงทำให้ตำบลละหานนา รักษาแชมป์สมัยที่ 3 ของขบวนแห่ปราสาทฟางข้าวในงานบุญคูณลาน ประจำปี 2259  
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30