องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" และปล่อยพันธ์ปลา เพื่่อถาวยเป็นพระราชกุศล จำนวน 137,200 ตัว


องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ bike for dad" และปล่อยพันธ์ปลา จำนวน 137,200 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ระยะทางในการปั่น 31 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน จัดกิจกรรม ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
2022-11-25
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-10-17