องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
  กิจกรรมทำความสะอาด ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในช...[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการปลูกป่า เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพป่าสาธารณะประ...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 304]
 
  กิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่มีคำสั่งกักตัวตามมาตรก...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 222]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัว ของผู้ป่วยโรคโควิด...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 148]
 
  ประชุมหารีือการจัดตั้งศูนย์พักคอยภายในตำบลละหานนา ...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 144]
 
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 160]
 
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 137]
 
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล...[วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 132]
 
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล...[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 123]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลละหานนา[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 309]
 
  กิจกรรมตรวจความผิดปกติ ฟังผลการตรวจ IQ และให้ความร...[วันที่ 2021-06-26][ผู้อ่าน 211]
 
  กิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้ CG ตำบลละหานนา ปี 2564[วันที่ 2021-06-24][ผู้อ่าน 132]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20