องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเ...[วันที่ 2020-09-25][ผู้อ่าน 221]
 
  กิจกรรมออกออกเยี่ยมผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่ง...[วันที่ 2020-09-24][ผู้อ่าน 200]
 
  กิจกรรมออกมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุและบุ...[วันที่ 2020-09-22][ผู้อ่าน 118]
 
  โครงการ "จังหวัดสะอาด"[วันที่ 2020-09-22][ผู้อ่าน 175]
 
  กิจกรรมออกออกเยี่ยมผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่ง...[วันที่ 2020-09-21][ผู้อ่าน 221]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค...[วันที่ 2020-09-04][ผู้อ่าน 164]
 
  ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือ...[วันที่ 2020-09-01][ผู้อ่าน 207]
 
  โครงการปลูกป่าเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบึงละหานนาตามพ...[วันที่ 2020-08-26][ผู้อ่าน 164]
 
  ประเมินตรวจมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม...[วันที่ 2020-08-25][ผู้อ่าน 162]
 
  โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2563 โครงการคว...[วันที่ 2020-08-19][ผู้อ่าน 157]
 
  โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2563 โครงการคว...[วันที่ 2020-08-14][ผู้อ่าน 189]
 
  โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2563 โครงการคว...[วันที่ 2020-08-14][ผู้อ่าน 185]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16