องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน...[วันที่ 2021-04-05][ผู้อ่าน 87]
 
  กิจกรรมตรวจวัด IQ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเรียนรู้ช...[วันที่ 2021-04-04][ผู้อ่าน 83]
 
  ลานกีฬาเพื่อประชาชนใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลัง...[วันที่ 2021-04-01][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการร่วมด้วย ช่วยกัน หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ป...[วันที่ 2021-03-30][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืน ปลอดภัยไร้...[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 75]
 
  กิจกรรมตรวจคัดกรองความบกพร่อง หรือผิดปกติ และให้คว...[วันที่ 2021-03-13][ผู้อ่าน 144]
 
  พิธีมอบเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียช...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 179]
 
  เด็กและคณะครูศูนย์เด็กเล็กเยี่ยมชมประเพณีงานบุญคูณ...[วันที่ 2021-02-22][ผู้อ่าน 7]
 
  องค์การบริหารส่วนบลละหานนาร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิ...[วันที่ 2020-10-23][ผู้อ่าน 356]
 
  โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชา...[วันที่ 2020-10-16][ผู้อ่าน 237]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...[วันที่ 2020-09-30][ผู้อ่าน 320]
 
  โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน สู่ภาวะความเป็นผู้น...[วันที่ 2020-09-26][ผู้อ่าน 281]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16