องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  กิจกรรมกำจัดตัวแก่ยุงลายก่อนเปิดภาคเรียนของนักเรีย...[วันที่ 2021-06-04][ผู้อ่าน 87]
 
  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดห...[วันที่ 2021-06-01][ผู้อ่าน 87]
 
   อบต.ละหานนาจัดกิจกรรมโครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เ...[วันที่ 2021-05-25][ผู้อ่าน 136]
 
  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดห...[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดห...[วันที่ 2021-05-20][ผู้อ่าน 83]
 
  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดห...[วันที่ 2021-05-19][ผู้อ่าน 87]
 
  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดห...[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 87]
 
  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดห...[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 83]
 
  กิจกรรมออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด...[วันที่ 2021-05-13][ผู้อ่าน 108]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาดำเนินการฝังกลบและปรับ...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 156]
 
  กิจกรรมมอบรางวัลแก่พนักงานดีเด่นประจำปี 2564[วันที่ 2021-04-30][ผู้อ่าน 7]
 
  การส่งเสริมกีฬาแต่ละประเภทในเขตอบต.ละหานนา[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 7]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16