องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
  กิจกรรมตรวจคัดกรองในการจัดงานบุญ ประเพณี งานฌาปนกิ...[วันที่ 2021-12-17][ผู้อ่าน 45]
 
  คณะกรรมการรักษาต้นขั้วบตร ร่วมรวมต้นขั้วบัตร[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 178]
 
  กิจกรรมรับหีบบัตร และอุปกรณ์เลือกตั้ง ณ องค์การบรห...[วันที่ 2021-11-27][ผู้อ่าน 181]
 
  นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลันขอนแก่น ลงพื้นที...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 179]
 
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ กปน.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบร...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 162]
 
  กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาช...[วันที่ 2021-11-19][ผู้อ่าน 156]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา รับตรวจประเมินประสิทธ...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 144]
 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจงหวัดขอนแก่น ออกตรวจเย...[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 130]
 
  กิจกรรมอาสาภัยพิบัติดำเนินนการหลังน้ำลด[วันที่ 2021-11-09][ผู้อ่าน 102]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อที่อยู่อาศัยผู้ป่วยโควิด - 19 บ้...[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 100]
 
  กิจกรรมรับสมัครสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส...[วันที่ 2021-10-15][ผู้อ่าน 156]
 
  กิจกรรมตามโครงการศูนย์พักคอยใกล้บ้านใกล้ใจ[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 73]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20