องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโรคโควิด - 19 บ้านละห...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 40]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโรคโควิด - 19 บ้านหญ้...[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 57]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด เตรียมพื้นที่เพื่อเป็นโรงพยาบาล...[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 48]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโรคโควิด - 19 ม.6 บ้...[วันที่ 2022-02-09][ผู้อ่าน 48]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง การชำระภ...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 150]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อ และร่วมออกสังเกตุการค้นหาผู้ติด...[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 55]
 
  กำหนดการออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเคลื่...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 161]
 
  อบต.ละหานนา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ละหานนา ออกพ...[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 154]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อที่อยู่อาศัยผู้ป่วยโควิด - 19 บ้...[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 147]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อที่อยู่อาศัยผู้ป่วยโควิด - 19 บ้...[วันที่ 2022-01-07][ผู้อ่าน 137]
 
  งานประสานไฟฟ้า กองช่าง ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่งสว่าง ภาย...[วันที่ 2021-12-24][ผู้อ่าน 128]
 
  กิจกรรมพ่นหมอกควันกรณีสงสัยว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก...[วันที่ 2021-12-21][ผู้อ่าน 130]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20