องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัว ของผู้ป่วยโรคโควิด...[วันที่ 2021-08-27][ผู้อ่าน 167]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในช...[วันที่ 2021-08-20][ผู้อ่าน 9]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัว ของผู้ป่วยโรคโควิด...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 157]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ศูนย์พักคอยแก้...[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ขยายผลพื้นที่สีเขียวตำ...[วันที่ 2021-08-12][ผู้อ่าน 144]
 
  กิจกรรมOn Hand ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน...[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 156]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัว ของผู้ป่วยโรคโควิด...[วันที่ 2021-08-07][ผู้อ่าน 124]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในช...[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการปลูกป่า เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพป่าสาธารณะประ...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 165]
 
  กิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่มีคำสั่งกักตัวตามมาตรก...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 145]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัว ของผู้ป่วยโรคโควิด...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 119]
 
  ประชุมหารีือการจัดตั้งศูนย์พักคอยภายในตำบลละหานนา ...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 98]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16