องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาช...[วันที่ 2021-11-19][ผู้อ่าน 62]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา รับตรวจประเมินประสิทธ...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 54]
 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจงหวัดขอนแก่น ออกตรวจเย...[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 50]
 
  กิจกรรมอาสาภัยพิบัติดำเนินนการหลังน้ำลด[วันที่ 2021-11-09][ผู้อ่าน 56]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อที่อยู่อาศัยผู้ป่วยโควิด - 19 บ้...[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 55]
 
  กิจกรรมรับสมัครสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส...[วันที่ 2021-10-15][ผู้อ่าน 55]
 
  กิจกรรมตามโครงการศูนย์พักคอยใกล้บ้านใกล้ใจ[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 7]
 
  กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลละหานนา[วันที่ 2021-09-24][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการจัดทำเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ...[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 176]
 
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564 (เ...[วันที่ 2021-09-02][ผู้อ่าน 163]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ศูนย์พักคอยโรง...[วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในช...[วันที่ 2021-08-30][ผู้อ่าน 12]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16