องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
  ประชุม หารือ การดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธา...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 41]
 
  กิจกรรมถวานเทียน และผ้าจำนำพรรษาแก่พระสงฆ์ ของศูนย...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 37]
 
  มอบวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์แก่ โรงเรียนบ้านหนอง...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 33]
 
  ประชุม LTC [วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 32]
 
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้วัยทำงาน ตามโครงการสนับสนุนสุ...[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 33]
 
  การประหยัดพลังงาน[วันที่ 2022-06-02][ผู้อ่าน 95]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโรคโควิด - 19 ม.1 บ้...[วันที่ 2022-06-02][ผู้อ่าน 137]
 
  กิจกรรมงานบุญประเพณีบุญเดือนหก ณ สำนักงานอบต.ละหาน...[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 133]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลละหานนา[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 82]
 
  กิจกรรมมอบอุกรณ์ในการปฏิบัติงานแก่ กู้ชีพตำบลละหาน...[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 68]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโรคโควิด - 19บ้านหละห...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 67]
 
  กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตามโ...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 131]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20