องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
  ร่วมกิจกรรมวันแม่ ที่ว่าการอำเภอแงน้อย[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและช...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมมอบอุปกรณ์ ในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริม...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 75]
 
  ออกตรวจพื้นที่น้ำขัง บ้านหนองดู่หมู่ 4 ตามข้อร้องเ...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 91]
 
  ออกตรวจสอบการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองดู่หนองผ...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 63]
 
  ประชุมประชาคมสร้างความเข้าใจโครงการก่อสร้างระบบน้ำ...[วันที่ 2022-08-08][ผู้อ่าน 45]
 
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการส่งเสริมนวัตกรรมปล...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 41]
 
  ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 41]
 
  ประชุม หารือร่วมกับสำนักงานชลประทาน ในกรณีข้อร้องเ...[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 48]
 
  ป.ป.ช ขอนแก่น ลงพื้นที่พบองค์การบริหารส่วนตำบลละหา...[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืน ปลอดภัยไร้...[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 57]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 46]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20