องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อ และร่วมออกสังเกตุการค้นหาผู้ติด...[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 12]
 
  กำหนดการออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเคลื่...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 114]
 
  อบต.ละหานนา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ละหานนา ออกพ...[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 108]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อที่อยู่อาศัยผู้ป่วยโควิด - 19 บ้...[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 102]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อที่อยู่อาศัยผู้ป่วยโควิด - 19 บ้...[วันที่ 2022-01-07][ผู้อ่าน 88]
 
  งานประสานไฟฟ้า กองช่าง ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่งสว่าง ภาย...[วันที่ 2021-12-24][ผู้อ่าน 83]
 
  กิจกรรมพ่นหมอกควันกรณีสงสัยว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก...[วันที่ 2021-12-21][ผู้อ่าน 84]
 
  กิจกรรมตรวจคัดกรองในการจัดงานบุญ ประเพณี งานฌาปนกิ...[วันที่ 2021-12-17][ผู้อ่าน 7]
 
  คณะกรรมการรักษาต้นขั้วบตร ร่วมรวมต้นขั้วบัตร[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 88]
 
  กิจกรรมรับหีบบัตร และอุปกรณ์เลือกตั้ง ณ องค์การบรห...[วันที่ 2021-11-27][ผู้อ่าน 87]
 
  นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลันขอนแก่น ลงพื้นที...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 85]
 
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ กปน.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบร...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 60]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16