องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
  คณะผู้บริหาร ออกตรวจการตีเส้นจราจร และเช็คความหนาผ...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 56]
 
  ตรวจสอบความหนา การตีเส้นจราจร และการดำเนินการก่อสร...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 46]
 
  กิจกรรมออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 36]
 
  ออกสำรวจความเสียหายของถนนภายในพื้นที่ตำบลละหานนา บ...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 43]
 
  กิจกรรมอบรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงก...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 37]
 
  มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้สูงอายุแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิ...[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 38]
 
  กิจกรรมอบรมการให้ความรู้การจัดทำสเปร์ยไล่ยุงจากสมุ...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 34]
 
  ออกตรวจการลงท่อน้ำเพื่อระบายน้ำ ถนนบ้านศรีชุมพร หม...[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 32]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองสะแบง หมู่ 5 และบ้าน...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 33]
 
  วิทยากรจิตอาสา สอนทำเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่นักเรียน ชั...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ประจำป...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ขยายผลพื้นที่สีเขียวตำ...[วันที่ 2022-08-13][ผู้อ่าน 22]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20