องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  ร่วมสังเกตุการการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง ATK กับ...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโรคโควิด - 19 บ้านหนอ...[วันที่ 2022-03-20][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อ และร่วมออกสังเกตุการค้นหาผู้ติด...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโรคโควิด - 19 บ้านทุ่...[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อ และร่วมออกสังเกตุการค้นหาผู้ติด...[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโรคโควิด - 19บ้านหนอง...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อ และร่วมออกสังเกตุการค้นหาผู้ติด...[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 7]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโรคโควิด - 19 บ้านละห...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโรคโควิด - 19 บ้านหญ้...[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด เตรียมพื้นที่เพื่อเป็นโรงพยาบาล...[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโรคโควิด - 19 ม.6 บ้...[วันที่ 2022-02-09][ผู้อ่าน 9]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง การชำระภ...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 106]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16