องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา รุ่นท...[วันที่ 2019-03-20][ผู้อ่าน 165]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน...[วันที่ 2019-01-18][ผู้อ่าน 158]
 
  ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ สนับสนุนและปราบปรามทุจริต...[วันที่ 2018-11-13][ผู้อ่าน 169]
 
  กิจกรรมของผู้สูงอายุในการทำลูกประคบ และทำเครื่องจั...[วันที่ 2018-08-15][ผู้อ่าน 164]
 
  กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการท้องถ...[วันที่ 2017-07-06][ผู้อ่าน 1114]
 
  กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน[วันที่ 2017-06-27][ผู้อ่าน 320]
 
  กิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำ...[วันที่ 2017-06-27][ผู้อ่าน 727]
 
  กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติด...[วันที่ 2017-06-26][ผู้อ่าน 876]
 
  โครงการอบรมมวลชลสัมพันธ์รู้ทันพิษภัยยาเสพติด ชุมชน...[วันที่ 2017-06-26][ผู้อ่าน 501]
 
  กิจกรรมประกวดหมู่บ้านสะอาด ตามโครงการจังหวัดสะอาด ...[วันที่ 2017-06-26][ผู้อ่าน 166]
 
  กิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานร...[วันที่ 2017-06-26][ผู้อ่าน 489]
 
  งานบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อ.แวงน้อย ประจำปี 2559[วันที่ 2016-02-19][ผู้อ่าน 797]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18