องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล) ตำบลละหานนา ปี ...[วันที่ 2019-07-19][ผู้อ่าน 165]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-07-15][ผู้อ่าน 162]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล) ตำบลละหานนา ปี ...[วันที่ 2019-07-12][ผู้อ่าน 182]
 
  กิจกรรมเปิด โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล)ตำบล...[วันที่ 2019-07-05][ผู้อ่าน 152]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนภายใ...[วันที่ 2019-07-05][ผู้อ่าน 183]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-06-28][ผู้อ่าน 163]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...[วันที่ 2019-06-21][ผู้อ่าน 165]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ[วันที่ 2019-06-18][ผู้อ่าน 153]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ CG 2562[วันที่ 2019-06-06][ผู้อ่าน 190]
 
  การสืบสานประเพณีของชาวอีสาน บวงสรวงเจ้าพ่ออุปฮาด ป...[วันที่ 2019-05-08][ผู้อ่าน 247]
 
  กิจกรรมของผู้สูงอายุในการทำลูกประคบ และทำเครื่องจั...[วันที่ 2019-04-15][ผู้อ่าน 158]
 
  โครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ ประจ...[วันที่ 2019-03-22][ผู้อ่าน 180]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18