องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา รุ่นท...[วันที่ 2019-09-15][ผู้อ่าน 177]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-09-13][ผู้อ่าน 173]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-09-12][ผู้อ่าน 164]
 
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติรอบบึงละหานนา ที่พักแบบ...[วันที่ 2019-09-11][ผู้อ่าน 229]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราช...[วันที่ 2019-09-09][ผู้อ่าน 181]
 
  กิจกรรมปลูกป่าองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ร่วมกับ...[วันที่ 2019-08-23][ผู้อ่าน 187]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราช...[วันที่ 2019-08-22][ผู้อ่าน 174]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราช...[วันที่ 2019-08-07][ผู้อ่าน 215]
 
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน ที่พักอาศัย (บ้าน...[วันที่ 2019-07-30][ผู้อ่าน 183]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-07-26][ผู้อ่าน 215]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล) ตำบลละหานนา ปี ...[วันที่ 2019-07-26][ผู้อ่าน 206]
 
  โครงการตำบลสะอาด ปราศจากไข้เลือดออก ปี ๒๔๖๒[วันที่ 2019-07-23][ผู้อ่าน 188]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18