องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ประ...[วันที่ 2020-02-10][ผู้อ่าน 341]
 
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน ที่พักอาศัย (บ้าน...[วันที่ 2020-01-20][ผู้อ่าน 315]
 
  กิจกรรมสนับสนุนและยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจ...[วันที่ 2020-01-07][ผู้อ่าน 84]
 
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล)ตำบล...[วันที่ 2019-10-16][ผู้อ่าน 228]
 
  โครงการศึกษาดูงานประกอบอาชีพเกษตร ตามแนวเกษตรทฤษฎี...[วันที่ 2019-10-09][ผู้อ่าน 285]
 
  กิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกระบาดบ้านหนองแวงห้วยทรา...[วันที่ 2019-10-03][ผู้อ่าน 171]
 
  กิจกรรมประกวด "หมู่บ้านสะอาด ปลอดดยุงลาย" ให้คะแนน...[วันที่ 2019-09-27][ผู้อ่าน 180]
 
  กิจกรรมประกวด "หมู่บ้านสะอาด ปลอดดยุงลาย" ให้คะแนน...[วันที่ 2019-09-24][ผู้อ่าน 391]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-09-20][ผู้อ่าน 172]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา รุ่นท...[วันที่ 2019-09-15][ผู้อ่าน 163]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-09-13][ผู้อ่าน 161]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2019-09-12][ผู้อ่าน 152]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16