องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด สิ่งแวดล้อม เพื่อทำลายแหล...[วันที่ 2020-07-03][ผู้อ่าน 176]
 
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด สิ่งแวดล้อม เพื่อทำลายแหล...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 122]
 
  ประชุมผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข เรื่องการดำ...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 164]
 
  ประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา เพื่อเลือกป...[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 183]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 151]
 
  การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอา...[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 90]
 
  การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอา...[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 88]
 
  การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพ สำหรับผู้...[วันที่ 2020-05-13][ผู้อ่าน 94]
 
  กิจกรรมส่งสริมการเล่นกีฬาสำหรับเยาวชน[วันที่ 2020-04-29][ผู้อ่าน 91]
 
  การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้ดูแลผู้พิการ (ปลู...[วันที่ 2020-04-10][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการพัฒนาความพร้อม ความชำนาญทีมควบคุมโรคติดต่อน...[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 209]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ในชุมช...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 642]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16