องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  โครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่ามสตรีตำบลละหานนา ประจำป...[วันที่ 2020-08-14][ผู้อ่าน 194]
 
  โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2563 โครงการคว...[วันที่ 2020-08-13][ผู้อ่าน 189]
 
  การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำป...[วันที่ 2020-08-13][ผู้อ่าน 83]
 
  พิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวด [วันที่ 2020-08-04][ผู้อ่าน 260]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ประ...[วันที่ 2020-08-02][ผู้อ่าน 158]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2020-07-29][ผู้อ่าน 168]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ประ...[วันที่ 2020-07-27][ผู้อ่าน 156]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา...[วันที่ 2020-07-21][ผู้อ่าน 157]
 
  กิจกรรมตรวจให้คะแนน การประกวดหมู่บ้านสะอาด ปลอดลูก...[วันที่ 2020-07-17][ผู้อ่าน 178]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและการขับข...[วันที่ 2020-07-14][ผู้อ่าน 144]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2020-07-09][ผู้อ่าน 221]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ประ...[วันที่ 2020-07-04][ผู้อ่าน 528]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16