องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
  กิจกรรมมอบอุปกรณ์ ในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริม...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 16]
 
  ออกตรวจพื้นที่น้ำขัง บ้านหนองดู่หมู่ 4 ตามข้อร้องเ...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 15]
 
  ออกตรวจสอบการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองดู่หนองผ...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 19]
 
  ประชุมประชาคมสร้างความเข้าใจโครงการก่อสร้างระบบน้ำ...[วันที่ 2022-08-08][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการส่งเสริมนวัตกรรมปล...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 3]
 
  ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 3]
 
  ประชุม หารือร่วมกับสำนักงานชลประทาน ในกรณีข้อร้องเ...[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 4]
 
  ป.ป.ช ขอนแก่น ลงพื้นที่พบองค์การบริหารส่วนตำบลละหา...[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืน ปลอดภัยไร้...[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 12]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุม หารือ การดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธา...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรมถวานเทียน และผ้าจำนำพรรษาแก่พระสงฆ์ ของศูนย...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 6]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18