องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
  ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนและจัดทำแผนสุขภาพตำ...[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรม KIKE OFF การน้อมนำแนวทางพระราชดำริ[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 10]
 
  ประชุมชี้แจงเรื่องทำถนนชำรุด การเทถนนลาดยางและเรื่...[วันที่ 2022-10-28][ผู้อ่าน 21]
 
  สำรวจความเสียหายของถนน จากอุทกภัยที่ผ่านมา ภายในพื...[วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 17]
 
  ร่วมกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคีอำเภอแวงน้อย ณ วัดเทพ...[วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 27]
 
  “ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร...[วันที่ 2022-10-23][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565[วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 17]
 
  ประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา เพื่อคัดเล...[วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมจัดเตรียมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565[วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 17]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเ...[วันที่ 2022-10-17][ผู้อ่าน 12]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหานนา...[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก...[วันที่ 2022-09-14][ผู้อ่าน 53]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20