องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2020-07-09][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ประ...[วันที่ 2020-07-04][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด สิ่งแวดล้อม เพื่อทำลายแหล...[วันที่ 2020-07-03][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด สิ่งแวดล้อม เพื่อทำลายแหล...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 10]
 
  ประชุมผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข เรื่องการดำ...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา เพื่อเลือกป...[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการพัฒนาความพร้อม ความชำนาญทีมควบคุมโรคติดต่อน...[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ในชุมช...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ประ...[วันที่ 2020-02-10][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน ที่พักอาศัย (บ้าน...[วันที่ 2020-01-20][ผู้อ่าน 21]
 
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล)ตำบล...[วันที่ 2019-10-16][ผู้อ่าน 15]
 

หน้า 1|2|3|4|5