องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  โครงการจัดทำเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ...[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 32]
 
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564 (เ...[วันที่ 2021-09-02][ผู้อ่าน 40]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัว ของผู้ป่วยโรคโควิด...[วันที่ 2021-08-27][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัว ของผู้ป่วยโรคโควิด...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ขยายผลพื้นที่สีเขียวตำ...[วันที่ 2021-08-12][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมOn Hand ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน...[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัว ของผู้ป่วยโรคโควิด...[วันที่ 2021-08-07][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการปลูกป่า เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพป่าสาธารณะประ...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 49]
 
  กิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่มีคำสั่งกักตัวตามมาตรก...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัว ของผู้ป่วยโรคโควิด...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 23]
 
  ประชุมหารีือการจัดตั้งศูนย์พักคอยภายในตำบลละหานนา ...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 9]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12