องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  โครงการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ขยายผลพื้นที่สีเขียวตำ...[วันที่ 2022-05-03][ผู้อ่าน 5]
 
  สำรวจออกแบบและจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างถนนถนนรหัสส...[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 34]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง การชำระภ...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 87]
 
  กำหนดการออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเคลื่...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 91]
 
  อบต.ละหานนา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ละหานนา ออกพ...[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 90]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อที่อยู่อาศัยผู้ป่วยโควิด - 19 บ้...[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 86]
 
  กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อที่อยู่อาศัยผู้ป่วยโควิด - 19 บ้...[วันที่ 2022-01-07][ผู้อ่าน 69]
 
  งานประสานไฟฟ้า กองช่าง ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่งสว่าง ภาย...[วันที่ 2021-12-24][ผู้อ่าน 66]
 
  กิจกรรมพ่นหมอกควันกรณีสงสัยว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก...[วันที่ 2021-12-21][ผู้อ่าน 68]
 
  คณะกรรมการรักษาต้นขั้วบตร ร่วมรวมต้นขั้วบัตร[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 70]
 
  กิจกรรมรับหีบบัตร และอุปกรณ์เลือกตั้ง ณ องค์การบรห...[วันที่ 2021-11-27][ผู้อ่าน 71]
 
  นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลันขอนแก่น ลงพื้นที...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 69]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13